Welkom op de website van Veerle Waelkens

Spraakstoornissen kunnen door jong en oud(er) als storend en eng ervaren worden.
Voor veel vragen en twijfels is er echter een antwoord.
We kijken samen hoe we jouw hulpvraag kunnen beantwoorden.
(website in ontwikkeling)

Stotteren

Stotteren ontstaat op jonge leeftijd. Bij sommigen blijft dit stotteren na de kleuterleeftijd bestaan.  Naast deze ontwikkelingsvorm kan stotteren ook op latere leeftijd ontstaan.

De invloed van stotteren is zeer divers. We zoeken samen de weg die voor jou past.

Broddelen

Bij broddelen merken vooral anderen dat je snel en onduidelijk praat.
Krijg je vaak te horen dat je niet verstaanbaar of te snel praat en krijg je hier geen vat op?

Met een goed idee over wat hierbij en rol speelt zetten we samen een gepaste training op.

Spreekangst

Die belangrijke voordracht, maar je durft niet. Een schitterend idee, maar hoe moet ik daarmee naar de baas?

We kijken samen hoe je stapsgewijs meer vat krijgt op je spreekangst.

Spraak-
stoornissen

Spraakontwikkelings-stoornissen zoals dyspraxie hebben gespecialiseerde aandacht nodig. Soms is een diagnose niet evident en behoeft ze een differentiaal diagnose voor spraakstoornissen.
Voor verworven neurogene spraakstoornissen verwijs ik u graag door.
Wat is er nog meer?

Kennis is het meest waardevol wanneer ze met iemand gedeeld wordt.
Cliënten, ouders en andere betrokken worden op gefundeerde wijze geïnformeerd.
Dit gebeurt aan de hand van onderbouwde informatiebrochures, publicaties, boeken en lezingen.
Ik geef lezingen over domeinen waarin ik me via ervaring en studie verdiept heb (stotteren en spraakontwikkelingsdyspraxie).

Mini-KIDS

Een aanpak van stotteren specifiek gericht op jonge kinderen van 2-6 jaar. Dit boek behandelt een therapie-wijze waarbij op een speelse wijze kinderen leren hoe ze het stotteren kunnen beheersen.

Mini-KIDS (EN)

Mini-KIDS is a therapy-protocol intended for young children who stutter, 2-6 years. This book explains a playful, hence easily accepted therapy approach that helps children to control their stuttering.

Spraakontwikkelings-
dyspraxie

Spraakontwikkelingsdyspraxie wordt niet altijd correct begrepen of gediagnostiseerd. Dit boek geeft een grondig theoretisch fundament, bouwt hierop een evidence-based diagnose-protocol en stelt een werkwijze voor therapie voor.

Lezingen

Gerichte lezing over de competentiedomeinen 'Stotteren' en 'Spraakontwikkelingsdyspraxie'.

Workshops

In workshops wordt de theorie omgezet in pasklare oefeningen gericht op het werkveld.
Over Veerle

Als logopediste heeft Veerle jarenlang gewerkt in het Centrum voor Ambulante Revalidate Ter Eecken in Oudenaarde.
Sinds 2003 is ze lector aan de Artevelde Hogeschool in Gent waar ze in de opleiding  'Bachelor in de logopedie' actief is. Aan de opleiding ECSF (European Clinical Specialization in Fluency disorders) is Veerle staff member, coach en geeft ze les in het domein therapie.

Recent deelt ze haar kennis in de vorm van gespecialiseerde boeken gericht naar
de opleiding logopedie zowel als naar het werkveld (stotteren en spraakontwikkelingsdyspraxie).
Ze geeft hierover lezingen.

Sinds 2005 heeft ze in Tiegem  haar geconventioneerde praktijk.
Contacteer ons
Therapiesessies altijd op afspraak
Dinsdag 18:00 - 21:00
Woensdag 09:00-21:00
Zaterdag 09:00-13:00
Adres
Veerle Waelkens
Kaandries 4
8573 Tiegem 


Telefoon
0475 856704


E-mail
info @ st-st-stotteren . be
(spaties verwijderen)


Aangaande privacy en de bestaande GDPR-wetgeving: we wensen niet gebeld te worden door verkopers, consultants, enquête-diensten... We staan ook niet toe dat het e-mail adres voor dergelijke doeleinden gebruikt wordt.